அணிந்துரைகள்-வாழ்த்துரைகள்

தமிழ் எழுத்துச்சீர்திருத்த ஆய்வு நூல்களுக்கு
அணிந்துரைகள் மற்றும் வாழ்த்துரைகள்
  1. திராவிட மறுமலர்ச்சி மாமன்றம் – சென்னை

  2. கி. வீரமணி திராவிட கழகம் – சென்னை
  3. மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கத் தலைவர் – மதுரை
  4. துணைவேந்தர் மருதமுத்து (கா.ப.கழகம்) மதுரை
  5. மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கச் செயலர் – மதுரை
  6. திரு. சண்முக திருக்குமரன் இலக்கியப் பேரவைத் தலைவர் – மதுரை
    மற்றும் பல பலபேற்கள்