வாழ்க்கை குறிப்பு

வாழ்க்கை குறிப்பு
பெயர் : பெ. சிவராமன்
தாய் : திருமதி. பூரணம்
தந்தை : திரு. பெரியகருப்பத்தேவர்
பிறந்த தேதி : 1-4-1944
ஊர் : திடியன் ஆஞ்சல் (உச்சப்பட்டி)
வட்டம் : உசிலம்பட்டி,
மாவட்டம் : மதுரை, தமிழ்நாடு – 625 529
கல்வி : எம்.ஏ., திராவிடியல் மாணவன்